„Дизайн Вет“ ЕООД е администратор на вашите лични данни, които ни предоставяте във връзка с изпълнение на заявените услуги и направените поръчки. Администраторът носи отговорност за вашите лични данни, съгласно приложимия Закон за защита на личните данни.

Администратор на лични данни

„Дизайн Вет“ ЕООД
EИК: 205960401
Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, жк. „Хладилника“, бул. „Черни връх“ №75
Електронен адрес: hello@egoteprovoco.eu
Телефон: +359883392147

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които Администраторът събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт и използват услугите на Администратора.

Използвайки този уебсайт и услугите на Администратора, вие се съгласявате със събирането и използването на необходимата информация, съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност.

„Лични данни“ представлява информация като вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането ви.

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което ви дава възможност да посещавате уебсайта ни без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите личните си данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, вие няма да можете да получите заявената услуга, а ние няма да можем да отговорим на запитването ви.

Възможно е, ако изрично посочите съгласието си за това да събираме и използваме лични данни, за да ви информираме за кампании, игри и/или промоции, за които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, или за да комуникираме с вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която ви информираме при събирането на лични данни от вас.

Вашите лични данни се обработват от Администратора чрез този уебсайт, както и от трети лица, когато това се налага във връзка с извършвани дейности, които са от основно значение за употребата на уебсайта и неговите услуги – продажба на продукти.

Вашите лични данни се обработват от Администратора, за да бъде възможно извършване на следните услуги достъпни през уебсайта:

  • изпълнение на поръчки и свързани с тях дейности – име и фамилия, телефонен номер, електронен адрес, пощенски адрес, IP адрес;
  • регистрация или абонамент за информационен бюлетин – електронен адрес;
  • публикуване на отзиви и мнения за продукти – име, електронен адрес, IP адрес;
  • управление на извършените плащания – за тази цел единствено трансферираме събраната информация за осъществяване на трансакцията, след което тя не се пази при нас;
  • управление на потребителски запитвания: технически, от търговски характер, по отношение на статуса на направени поръчки, както и искания за допълнителна информация.

При обработването на вашите лични данни, Администраторът се стреми да следва принципа за стриктна необходимост. По тази причина уебсайтът е конфигуриран така, че използването на лични данни е сведено до минимум.

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

  • транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с осъществяване на договорната услуга, изпращане на закупени стоки;
  • нотариуси, адвокати или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължение, произтичащо от договор с Администратора;
  • банки, обслужващи плащанията, извършени от и към клиентите;
  • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
  • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

Администраторът прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните ви данни и мониторинга на обработването им.

Администраторът ограничава достъпа до вашите лични данни на своите служители, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация, с цел да изпълняват своите работни задължения.

Администраторът разполага с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на неговите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Въпреки всички мерки за сигурност, които Администраторът прилага, той не може да гарантира, че те ще изключат всякакъв риск от неправомерен достъп или разпространение на данни чрез ваши устройства. Администраторът напомня, че е необходимо да се уверите, че вашите устройства са оборудвани с актуален софтуер за защита срещу прехвърляне на информация в мрежи от данни (като обновяване на антивирусни системи) и използваният от вас интернет доставчик е предприел подходящи мерки в областта на мрежовата сигурност за предаване на данни (като защитни стени и спам филтри).

За да направим посещението на нашата страница атрактивно и за да бъде възможно използването на определени функции, нашият уебсайт използва т. нар. „бисквитки“ (cookies). Запознайте се с нашата Политика за употреба на бисквитки.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика на нашия уебсайт ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Уебсайт.

Последна актуализация: 21.02.2021